Coleg Llandrillo Cymru

Get Skilled up for College

Coleg Llandrillo Cymru
In Rhos-On-Sea

Price on request
Prefer to call the centre directly?

Important information

Typology Course
Location Rhos-on-sea (Wales)
Start Different dates available
 • Course
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Start:
  Different dates available
Description

Ddim yn siŵr pa gam i'w gymryd nesaf? Efallai na chawsoch y graddau roeddech wedi gobeithio eu cael yn yr ysgol? Os ydych yn ansicr ynglŷn â'ch cam nesaf ac yn awyddus i ddod i'r coleg, efallai mai'r rhaglen 'Rhoi Sglein ar eich Sgiliau ar gyfer Coleg' yw'r dewis iawn i chi. Yn ystod y flwyddyn byddwn ni'n eich helpu i gynllunio a pharatoi ar gyfer cyflogaeth neu astudio ymhellach yn y coleg. Cewch hefyd gyfle i feithrin y sgiliau sydd eu hangen i weithio gydag eraill. Byddwn yn eich helpu i wneud hyn drwy wahanol weithgareddau a thripiau gan gynnwys ymweliadau â safleoedd hanesyddol yn Lerpwl a Llanberis, gweithgareddau glan môr yng nghoedwig Niwbwrch, dyddiau chwaraeon a llawer iawn rhagor Cymhwyster City and Guilds mewn Sgiliau Cyflogadwyedd a Datblygiad Personol a Chymdeithasol yw'r prif gymhwyster. Rydym hefyd yn cynnwys cymwysterau Mathemateg a Saesneg, ac os oes galw gall y rhain fod ar lefel TGAU. Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn: Rydym yn defnyddio sawl dull asesu. Mae'n bosib y byddwch yn gyfarwydd â rhai ohonynt ac efallai y bydd eraill yn brofiad newydd. Bydd y dulliau hyn yn cynnwys: Ar ôl cwblhau'r rhaglen hon yn llwyddiannus, mae'n bosibl y byddwch yn barod i weithio mewn maes rydych wedi'i fwynhau, neu efallai y byddwch yn dewis astudio ar un o'r rhaglenni Lefel 2 amrywiol a gynigir ar draws y Grŵp.

Facilities (1)
Where and when

Location

Starts

Rhos-On-Sea (Conwy)
See map
Llandudno Road, LL28 4HZ

Starts

Different dates availableNow taking bookings

To take into account

· Requirements

Diddordeb gwirioneddol ac ymroddiad i'r pwnc. Cyfweliad

Questions & Answers

Ask a question and other users will answer you

Who do you want to respond to your question/enquiry?

We will only publish your name and question

Course programme

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Darlithoedd
 • Trafodaethau
 • Astudiaethau achos
 • Ymweliadau addysgol
 • Gwaith grŵp
 • Astudio yn eich amser eich hun
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • MOODLE (amgylchedd dysgu rhithwir)

Asesiad:

Rydym yn defnyddio sawl dull asesu. Mae'n bosib y byddwch yn gyfarwydd â rhai ohonynt ac efallai y bydd eraill yn brofiad newydd. Bydd y dulliau hyn yn cynnwys:

 • Gwaith cwrs
 • Aseiniadau grŵp
 • Cyflwyniadau
 • Chwarae rôl
 • Arsylwadau
 • Arholiadau

 

Compare to choose better:
See all