Coleg Llandrillo Cymru

Health and Social Care Level 2

Coleg Llandrillo Cymru
In Rhos-On-Sea

Price on request
Prefer to call the centre directly?

Important information

Typology A Level
Location Rhos-on-sea (Wales)
Start Different dates available
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Start:
  Different dates available
Description

Hoffech chi gael gyrfa ym maes iechyd a gofal cymdeithasol? A fyddech chi’n elwa o ddilyn cwrs rhagarweiniol ymarferol? Mae’r cwrs yn rhoi i chi gyflwyniad cyffredinol i iechyd a gofal cymdeithasol, gan ganolbwyntio ar anghenion swyddi a sefyllfaoedd go iawn. Cewch ddatblygu'r sgiliau sylfaenol y mae'n rhaid eu cael i weithio yn y sector, gan feithrin y wybodaeth sy'n angenrheidiol ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd. Ar ôl cwblhau'r cwrs, byddwch yn gallu ymgymryd â nifer o swyddi, gan gynnwys swydd gweithiwr cymorth yn y gymuned neu swydd cynorthwyydd gofal. Mae'r cwrs hefyd yn eich paratoi ac yn eich galluogi i fynd ymlaen i ddilyn cwrs Lefel 3 ac, yn y pen draw, i gael gyrfa fel nyrs, gweithiwr cymdeithasol neu reolwr gofal preswyl. Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn: Cewch eich asesu drwy gyfuniad o’r canlynol: Bydd cwblhau'r cwrs hwn yn gwella'ch cyflogadwyedd ac yn rhoi i chi wybodaeth a sgiliau pwysig. Bydd yn eich paratoi ar gyfer gyrfa ym maes gofal iechyd, gofal cymdeithasol neu ofal plant, fel rheol ar ôl dilyn cwrs pellach. O ran addysg, bydd y cwrs yn rhoi nifer o ddewisiadau i chi. Yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o gyrsiau, gan gynnwys:

Facilities (1)
Where and when
Starts Location
Different dates available
Rhos-On-Sea
Llandudno Road, LL28 4HZ, Conwy, Wales
See map
Starts Different dates available
Location
Rhos-On-Sea
Llandudno Road, LL28 4HZ, Conwy, Wales
See map

To take into account

· Requirements

3 TGAU gradd D neu uwch ac 1 TGAU gradd E, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd D neu E neu Diploma Lefel 1 mewn pwnc perthnasol A, gwiriad manwl clir gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd⁠. Cyfweliad

Questions & Answers

Ask a question and other users will answer you

What you'll learn on the course

Health and Social Care

Course programme

Cyflwyniad:

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Asesiad:

Cewch eich asesu drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios gwaith
 • Perfformio ac arsylwi
 • Arholiadau a asesir yn allanol

 

Compare to choose better:
See all