Coleg Llandrillo Cymru

   Health and Social Care Level 2

   Coleg Llandrillo Cymru
   In Rhos-On-Sea

   Price on request
   Prefer to call the centre directly?
   01492... More
   Want to speak to an Advisor about this course?

   Important information

   Typology A Level
   Location Rhos-on-sea (Wales)
   Start Different dates available
   • A Level
   • Rhos-on-sea (Wales)
   • Start:
    Different dates available
   Description

   Hoffech chi gael gyrfa ym maes iechyd a gofal cymdeithasol? A fyddech chi’n elwa o ddilyn cwrs rhagarweiniol ymarferol? Mae’r cwrs yn rhoi i chi gyflwyniad cyffredinol i iechyd a gofal cymdeithasol, gan ganolbwyntio ar anghenion swyddi a sefyllfaoedd go iawn. Cewch ddatblygu'r sgiliau sylfaenol y mae'n rhaid eu cael i weithio yn y sector, gan feithrin y wybodaeth sy'n angenrheidiol ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd. Ar ôl cwblhau'r cwrs, byddwch yn gallu ymgymryd â nifer o swyddi, gan gynnwys swydd gweithiwr cymorth yn y gymuned neu swydd cynorthwyydd gofal. Mae'r cwrs hefyd yn eich paratoi ac yn eich galluogi i fynd ymlaen i ddilyn cwrs Lefel 3 ac, yn y pen draw, i gael gyrfa fel nyrs, gweithiwr cymdeithasol neu reolwr gofal preswyl. Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn: Cewch eich asesu drwy gyfuniad o’r canlynol: Bydd cwblhau'r cwrs hwn yn gwella'ch cyflogadwyedd ac yn rhoi i chi wybodaeth a sgiliau pwysig. Bydd yn eich paratoi ar gyfer gyrfa ym maes gofal iechyd, gofal cymdeithasol neu ofal plant, fel rheol ar ôl dilyn cwrs pellach. O ran addysg, bydd y cwrs yn rhoi nifer o ddewisiadau i chi. Yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o gyrsiau, gan gynnwys:

   Facilities (1)
   Where and when
   Starts Location
   Different dates available
   Rhos-On-Sea
   Llandudno Road, LL28 4HZ, Conwy, Wales
   See map
   Starts Different dates available
   Location
   Rhos-On-Sea
   Llandudno Road, LL28 4HZ, Conwy, Wales
   See map

   To take into account

   · Requirements

   3 TGAU gradd D neu uwch ac 1 TGAU gradd E, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd D neu E neu Diploma Lefel 1 mewn pwnc perthnasol A, gwiriad manwl clir gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd⁠. Cyfweliad

   Questions & Answers

   Ask a question and other users will answer you

   What you'll learn on the course

   Health and Social Care

   Course programme

   Cyflwyniad:

   Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

   • Gwaith grŵp
   • Dysgu yn y dosbarth
   • Cefnogaeth tiwtor
   • Ymweliadau addysgol
   • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

   Asesiad:

   Cewch eich asesu drwy gyfuniad o’r canlynol:

   • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
   • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
   • Portffolios gwaith
   • Perfformio ac arsylwi
   • Arholiadau a asesir yn allanol

    

   Compare to choose better:
   See all