Highfield Level 2 Award in Healthy Food and Special Diets

In Rhos-On-Sea

Price on request
  • Typology

    A Level

  • Location

    Rhos-on-sea (Wales)

  • Start

    Different dates available

Description

Bydd y cymhwyster hwn o fantais i unrhyw un sy'n paratoi a gweini bwyd, gan ei fod yn rhoi i ddysgwyr ddealltwriaeth sylfaenol o faetheg ac anghenion dietau arbennig. Bydd hyn yn eu galluogi i gynllunio a darparu prydau bwyd cytbwys fydd yn cael effaith gadarnhaol ar iechyd. Nid oes rhagofynion ar gyfer y cymhwyster hwn. Argymhellir bod gan ddysgwyr Lefel 1 o leiaf mewn Saesneg a Mathemateg, neu gymhwyster cyfwerth. Cyflwynir y cwrs drwy gyfrwng sesiwn addysgu a gwaith grŵp. Ar ddiwedd y cwrs, cewch eich asesu drwy gyfrwng papur arholiad amlddewis. Mae angen 14 allan o 20 i lwyddo. Ar ôl ennill y cymhwyster hwn, gallwch fynd ymlaen i ennill cymwysterau eraill sy'n ymwneud â diogelwch bwyd, e.e. Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Goruchwylio Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo a/neu Ddyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Rheoli Alergenau Bwyd i Arlwywyr.

Facilities

Location

Starts

Rhos-On-Sea (Conwy)
See map
Llandudno Road, LL28 4HZ

Starts

Different dates availableNow taking bookings

Questions & Answers

Ask a question and other users will answer you

Who do you want to respond to your question/enquiry?

We will only publish your name and question

What you'll learn on the course

  • Healthy Food

Course programme

Cyflwyniad:

Cyflwynir y cwrs drwy gyfrwng sesiwn addysgu a gwaith grŵp.

Asesiad:

Ar ddiwedd y cwrs, cewch eich asesu drwy gyfrwng papur arholiad amlddewis. Mae angen 14 allan o 20 i lwyddo.


 

Price on request