Coleg Llandrillo Cymru

   Highfield Level 4 Award in Food Safety in Catering, Manufacturing or Retail

   Coleg Llandrillo Cymru
   In Rhos-On-Sea

   Price on request
   Prefer to call the centre directly?
   01492... More
   Want to speak to an Advisor about this course?

   Important information

   Typology A Level
   Location Rhos-on-sea (Wales)
   Start Different dates available
   • A Level
   • Rhos-on-sea (Wales)
   • Start:
    Different dates available
   Description

   Mae'r gyfraith yn nodi bod angen i'r rhai sy'n trin bwyd gael eu hyfforddi yn unol â'u gweithgareddau trin bwyd yn y gwaith. Os bydd gweithiwr yn cyflawni cymhwyster diogelwch bwyd Highfield, sy'n addas ar gyfer y gwaith maent yn eu gwneud, bydd yn helpu'r gweithredwyr busnes bwyd i brofi eu bod wedi dangos diwydrwydd ac felly'n ufudd yng ngolwg y gyfraith. Gall amgylcheddau cyffredin gynnwys tafarndai, gwestai, bwytai, mannau adwerthu, ffatrïoedd, arlwyo i gontract, bwytai prydau cyflym , ysbytai, cartrefi preswyl a nyrsio, ysgolion, carchardai a'r lluoedd arfog. Diogelwch Bwyd Lefel 4 - sicrhau bod rheolwyr yn ymwybodol o'r gweithdrefnau a'r safonau angenrheidiol i sicrhau bod bwyd yn cael ei weini o hyd a bod diwydrwydd yn cael ei gynnal. Mae'r cymhwyster hwn wedi ei anelu at Ar ddiwedd y cwrs, byddwch yn ennill y Dyfarniadau canlynol ( Dylai ymgeiswyr nodi pa ddyfarniad y dymunant ei gwblhau wrth wneud cais am y cwrs ) : Dyfarniad Lefel 4 Highfield mewn Rheoli Diogelwch Bwyd ym maes Gweithgynhyrchu Bwyd Dyfarniad Lefel 4 Highfield mewn Rheoli Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo Pynciau Mae'r cwrs yn cynnwys cymysgedd o gyflwyniadau tiwtor, ymarferiadau byr, ac astudiaeth achos gyda digon o drafodaethau. Dyfarniad Lefel 3 mewn Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo neu gymhwyster cyfwerth. Mae'r cymhwyster hwn yn cael ei asesu gan arholiad aml-ddewis a arholiad ysgrifenedig.arholiad Ar gyfer rhagor o lwybrau dysgu dilynol, cysylltwch yn uniongyrchol â'r Ganolfan Technoleg Bwyd.

   Facilities (1)
   Where and when
   Starts Location
   Different dates available
   Rhos-On-Sea
   Llandudno Road, LL28 4HZ, Conwy, Wales
   See map
   Starts Different dates available
   Location
   Rhos-On-Sea
   Llandudno Road, LL28 4HZ, Conwy, Wales
   See map

   To take into account

   · Requirements

   unigolion sydd eisoes yn gweithio yn y maes gweithgynhyrchu ac mewn amgylchedd arlwyo bwyd neu ddiod Rheiny sy'n paratoi i weithio yn y diwydiant, Rheiny y mae gofyn iddynt gael ychydig o gyfrifoldeb dros ddiogelwch bwyd yn eu swydd ac yn debygol o gael cyfrifoldebau rheoli dros dîm gweithredol.

   Questions & Answers

   Ask a question and other users will answer you

   What you'll learn on the course

   Retail
   Catering
   Food safety

   Course programme

   Cyflwyniad:

   • sesiynau a addysgir
   • gwaith grŵp

   Asesiad:

   Mae'r cymhwyster hwn yn cael ei asesu gan arholiad aml-ddewis a arholiad ysgrifenedig.arholiad


    


   Compare to choose better:
   See all