Coleg Llandrillo Cymru

HND Engineering

Coleg Llandrillo Cymru
In Rhos-On-Sea

Price on request
Prefer to call the centre directly?

Important information

Typology HND
Location Rhos-on-sea (Wales)
Start Different dates available
 • HND
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Start:
  Different dates available
Description

Os ydych yn gweithio yn y diwydiant peirianneg, neu os oes gennych brofiad yn y maes bydd y cwrs hwn yn rhoi cyfle i chi ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol y gellir ei ddefnyddio i ddatblygu eich gyrfa neu i astudio ar lefel gradd. Mae'n addas ar gyfer pobl sy'n gweithio mewn peirianneg fecanyddol, peirianneg electronig a pheirianneg drydanol mewn meysydd megis dylunio systemau, gweithgynhyrchu a gwasanaethau technegol. Mae hefyd yn addas os ydych wedi cwblhau cymhwyster Lefel 4 ac yn dymuno datblygu eich sgiliau ymhellach er mwyn gweithio yn y diwydiant peirianneg. Gwybodaeth Ychwanegol Mae gwybodaeth fanylach am Fodiwlau yn yr adran ‘Gwybodaeth Ychwanegol yn ôl Campws/Cwrs’. Ewch i'r dudalen Cymorth Ariannol a Chyllid am fwy o wybodaeth. Cewch wybodaeth fanylach yn eich cyfweliad ac yn y ddogfen dilysu rhaglen am gostau eraill sy'n gysylltiedig â'ch cwrs a'ch lleoliad/profiad gwaith (os yw hynny'n berthnasol). Mis Medi HNC Perianneg Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn: Ar y cwrs, cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn: Datblygwyd Diplomau Cenedlaethol Uwch mewn Peirianneg Gyffredinol fel eu bod yn cynnig datblygiad gyrfaol ac yn cael eu cydnabod gan gyrff proffesiynol. Mae'n hanfodol bod dysgwyr yn cael y budd mwyaf o'u rhaglen astudio. Datblygwyd y cymhwyster ar sail trafodaethau/cyhoeddiadau perthnasol yr Enginneering Council UK (EC (UK)) a SEMTA (Science, Engineering and Manufacturing Technologies Alliance).

Facilities (1)
Where and when
Starts Location
Different dates available
Rhos-On-Sea
Llandudno Road, LL28 4HZ, Conwy, Wales
See map
Starts Different dates available
Location
Rhos-On-Sea
Llandudno Road, LL28 4HZ, Conwy, Wales
See map

To take into account

· Requirements

Darlithoedd Tiwtorialau Gweithdai Gwaith labordy Dysgu myfyriwr ganolog Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Questions & Answers

Ask a question and other users will answer you

What you'll learn on the course

Engineering

Course programme

Cyflwyniad:

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Darlithoedd
 • Tiwtorialau
 • Gweithdai
 • Gwaith labordy
 • Dysgu myfyriwr ganolog
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Asesiad:

Ar y cwrs, cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Aseiniadau ymarferol ac aseiniadau wedi'u seilio ar theori
 • Adroddiadau a thraethodau
 • Dadansoddiadau o astudiaethau achos
 • Cyflwyniadau llafar
 • Gwaith prosiect
 • Portffolios
 • Asesiad yn y gweithle
 • Aseiniadau grŵp/tîm
 • Llyfrau log a gwaith adfyfyriol

 

Compare to choose better:
See all