Coleg Llandrillo Cymru

   HND Engineering

   Coleg Llandrillo Cymru
   In Rhos-On-Sea

   Price on request
   Prefer to call the centre directly?
   01492... More
   Want to speak to an Advisor about this course?

   Important information

   Typology HND
   Location Rhos-on-sea (Wales)
   Start Different dates available
   • HND
   • Rhos-on-sea (Wales)
   • Start:
    Different dates available
   Description

   Os ydych yn gweithio yn y diwydiant peirianneg, neu os oes gennych brofiad yn y maes bydd y cwrs hwn yn rhoi cyfle i chi ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol y gellir ei ddefnyddio i ddatblygu eich gyrfa neu i astudio ar lefel gradd. Mae'n addas ar gyfer pobl sy'n gweithio mewn peirianneg fecanyddol, peirianneg electronig a pheirianneg drydanol mewn meysydd megis dylunio systemau, gweithgynhyrchu a gwasanaethau technegol. Mae hefyd yn addas os ydych wedi cwblhau cymhwyster Lefel 4 ac yn dymuno datblygu eich sgiliau ymhellach er mwyn gweithio yn y diwydiant peirianneg. Gwybodaeth Ychwanegol Mae gwybodaeth fanylach am Fodiwlau yn yr adran ‘Gwybodaeth Ychwanegol yn ôl Campws/Cwrs’. Ewch i'r dudalen Cymorth Ariannol a Chyllid am fwy o wybodaeth. Cewch wybodaeth fanylach yn eich cyfweliad ac yn y ddogfen dilysu rhaglen am gostau eraill sy'n gysylltiedig â'ch cwrs a'ch lleoliad/profiad gwaith (os yw hynny'n berthnasol). Mis Medi HNC Perianneg Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn: Ar y cwrs, cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn: Datblygwyd Diplomau Cenedlaethol Uwch mewn Peirianneg Gyffredinol fel eu bod yn cynnig datblygiad gyrfaol ac yn cael eu cydnabod gan gyrff proffesiynol. Mae'n hanfodol bod dysgwyr yn cael y budd mwyaf o'u rhaglen astudio. Datblygwyd y cymhwyster ar sail trafodaethau/cyhoeddiadau perthnasol yr Enginneering Council UK (EC (UK)) a SEMTA (Science, Engineering and Manufacturing Technologies Alliance).

   Facilities (1)
   Where and when
   Starts Location
   Different dates available
   Rhos-On-Sea
   Llandudno Road, LL28 4HZ, Conwy, Wales
   See map
   Starts Different dates available
   Location
   Rhos-On-Sea
   Llandudno Road, LL28 4HZ, Conwy, Wales
   See map

   To take into account

   · Requirements

   Darlithoedd Tiwtorialau Gweithdai Gwaith labordy Dysgu myfyriwr ganolog Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

   Questions & Answers

   Ask a question and other users will answer you

   What you'll learn on the course

   Engineering

   Course programme

   Cyflwyniad:

   Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

   • Darlithoedd
   • Tiwtorialau
   • Gweithdai
   • Gwaith labordy
   • Dysgu myfyriwr ganolog
   • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

   Asesiad:

   Ar y cwrs, cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

   • Aseiniadau ymarferol ac aseiniadau wedi'u seilio ar theori
   • Adroddiadau a thraethodau
   • Dadansoddiadau o astudiaethau achos
   • Cyflwyniadau llafar
   • Gwaith prosiect
   • Portffolios
   • Asesiad yn y gweithle
   • Aseiniadau grŵp/tîm
   • Llyfrau log a gwaith adfyfyriol

    

   Compare to choose better:
   See all