Coleg Llandrillo Cymru

Light Vehicle Maintenance and Repair Level 1

Coleg Llandrillo Cymru
In Rhos-On-Sea

Price on request
Prefer to call the centre directly?

Important information

Typology A Level
Location Rhos-on-sea (Wales)
Start Different dates available
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Start:
  Different dates available
Description

Ydych chi’n gobeithio dilyn gyrfa yn y diwydiant cerbydau modur a thrafnidiaeth? Mae'r cymhwyster galwedigaethol deniadol hwn wedi'i anelu'n gyffredinol at ddysgwyr 14-19 mlwydd oed, sydd â diddordeb brwd i ddysgu am gynnal a chadw Cerbydau Ysgafn, a'r rolau gwahanol sydd ar gael yn y diwydiant moduro. Mae'r cwrs hwn yn darparu cefndir technegol ac academaidd mewn technoleg cerbydau, ac yn canolbwyntio ar ddysgu drwy wneud gwaith ymarferol mewn gweithdai realistig a lleoliad gwaith yn y diwydiant. Mae'r cwrs wedi'i gymeradwyo gan Gyngor Sgiliau'r Sector (SSC) gan sicrhau bod y cwrs yn bodloni gofynion ansawdd y diwydiant. Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn: Asesir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau canlynol: Os gwnewch gwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, bydd gennych y wybodaeth a'r sgiliau sy’n angenrheidiol i weithio yn y diwydiant cerbydau. O ganlyniad i ddatblygiadau technolegol, mae cwmnïau ym maes cynhyrchu, manwerthu, dosbarthu, gwasanaethau a thrwsio wedi damwain wastad yn ceisio cyflwyno pobl ifanc i'r diwydiant hwn sy'n newid o hyd. Bydd gennych sgiliau mewn nifer o feysydd fydd yn gweddu unrhyw rôl ble mae angen rhoi sylw i fanylion. Bydd y cwrs hefyd yn eich paratoi i astudio ar lefel uwch. Gallwch hefyd ddewis gwneud cais am Brentisiaeth Fodern.

Facilities (1)
Where and when

Location

Starts

Rhos-On-Sea (Conwy)
See map
Llandudno Road, LL28 4HZ

Starts

Different dates availableNow taking bookings

To take into account

· Requirements

Diddordeb gwirioneddol ac ymroddiad i'r pwnc. Cyfweliad

Questions & Answers

Ask a question and other users will answer you

Who do you want to respond to your question/enquiry?

We will only publish your name and question

What you'll learn on the course

Vehicle Maintenance
Technology
Industry
Skills and Training

Course programme

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Arddangosiadau ymarferol
 • Tasgau realistig
 • Darlithoedd i ddatblygu gwybodaeth greiddiol
 • Aseiniadau

Asesiad:

Asesir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau canlynol:

 • Asesiad ymarferol mewnol
 • Asesiad ar-lein
 • Cwestiynau llafar
 • Cwestiynau ysgrifenedig
 • Taflenni tasg byr i ddysgwyr i’w llenwi’n annibynnol

 

Compare to choose better:
See all