Coleg Llandrillo Cymru

   Paediatric First Aid - Agored Level 3 (2 days)

   Coleg Llandrillo Cymru
   In Rhos-On-Sea

   Price on request
   Prefer to call the centre directly?
   01492... More
   Want to speak to an Advisor about this course?

   Important information

   Typology A Level
   Location Rhos-on-sea (Wales)
   Start Different dates available
   • A Level
   • Rhos-on-sea (Wales)
   • Start:
    Different dates available
   Description

   Wedi ei dyfarnu gan Highfield Qualifications, bydd y cwrs hwn yn darparu’r sgiliau cymorth cyntaf sydd eu hangen ar gyfer gweithio gyda phlant. Bwriad y cwrs yw datblygu ac asesu’ch gwybodaeth am gymorth cyntaf pediatrig. Byddwch yn dysgu sut i ddarparu cymorth cyntaf yn effeithiol mewn lleoliadau gofal plant neu flynyddoedd cynnar, yn ogystal â sut i roi cymorth a gofal mewn achos o salwch neu anaf. Mae’r tystysgrifau Cymorth Cyntaf Pediatrig yn parhau’n ddilys am dair blynedd. Rhaid cwblhau’r holl unedau ac ni all unedau cymorth cyntaf eraill gymryd eu lle. Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn. Cyflwynir y cwrs drwy Mae’r cymhwyster yn cynnwys 2 uned orfodol. Rhaid i chi lwyddo yn y ddwy uned i ennill y cymhwyster. Asesiad mewn amrywiol ddulliau gan eich tiwtor neu’ch asesydd, gan gynnwys: Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

   Facilities (1)
   Where and when
   Starts Location
   Different dates available
   Rhos-On-Sea
   Llandudno Road, LL28 4HZ, Conwy, Wales
   See map
   Starts Different dates available
   Location
   Rhos-On-Sea
   Llandudno Road, LL28 4HZ, Conwy, Wales
   See map

   To take into account

   · Requirements

   Rhaid i chi fod yn o leiaf 16 mlwydd oed Rhaid wrth agwedd feddyliol a gallu corfforol i allu ymgymryd â’r tasgau ymarferol

   Questions & Answers

   Ask a question and other users will answer you

   What you'll learn on the course

   First Aid
   Paediatric First Aid
   Training First Aid

   Course programme

   Cyflwyniad:

   Cyflwynir y cwrs drwy

   • sesiynau addysgu
   • sesiynau ymarferol

   Mae’r cymhwyster yn cynnwys 2 uned orfodol. Rhaid i chi lwyddo yn y ddwy uned i ennill y cymhwyster.

   Asesiad:

   Asesiad mewn amrywiol ddulliau gan eich tiwtor neu’ch asesydd, gan gynnwys:

   • profion ymarferol
   • asesiadau sy’n seiliedig ar dasgau


    


   Compare to choose better:
   See all