Coleg Llandrillo Cymru

Paediatric First Aid - Agored Level 3 (2 days)

Coleg Llandrillo Cymru
In Rhos-On-Sea

Price on request
Prefer to call the centre directly?

Important information

Typology A Level
Location Rhos-on-sea (Wales)
Start Different dates available
  • A Level
  • Rhos-on-sea (Wales)
  • Start:
    Different dates available
Description

Wedi ei dyfarnu gan Highfield Qualifications, bydd y cwrs hwn yn darparu’r sgiliau cymorth cyntaf sydd eu hangen ar gyfer gweithio gyda phlant. Bwriad y cwrs yw datblygu ac asesu’ch gwybodaeth am gymorth cyntaf pediatrig. Byddwch yn dysgu sut i ddarparu cymorth cyntaf yn effeithiol mewn lleoliadau gofal plant neu flynyddoedd cynnar, yn ogystal â sut i roi cymorth a gofal mewn achos o salwch neu anaf. Mae’r tystysgrifau Cymorth Cyntaf Pediatrig yn parhau’n ddilys am dair blynedd. Rhaid cwblhau’r holl unedau ac ni all unedau cymorth cyntaf eraill gymryd eu lle. Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn. Cyflwynir y cwrs drwy Mae’r cymhwyster yn cynnwys 2 uned orfodol. Rhaid i chi lwyddo yn y ddwy uned i ennill y cymhwyster. Asesiad mewn amrywiol ddulliau gan eich tiwtor neu’ch asesydd, gan gynnwys: Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

Facilities (1)
Where and when

Location

Starts

Rhos-On-Sea (Conwy)
See map
Llandudno Road, LL28 4HZ

Starts

Different dates availableNow taking bookings

To take into account

· Requirements

Rhaid i chi fod yn o leiaf 16 mlwydd oed Rhaid wrth agwedd feddyliol a gallu corfforol i allu ymgymryd â’r tasgau ymarferol

Questions & Answers

Ask a question and other users will answer you

Who do you want to respond to your question/enquiry?

We will only publish your name and question

What you'll learn on the course

First Aid
Paediatric First Aid
Training First Aid

Course programme

Cyflwyniad:

Cyflwynir y cwrs drwy

  • sesiynau addysgu
  • sesiynau ymarferol

Mae’r cymhwyster yn cynnwys 2 uned orfodol. Rhaid i chi lwyddo yn y ddwy uned i ennill y cymhwyster.

Asesiad:

Asesiad mewn amrywiol ddulliau gan eich tiwtor neu’ch asesydd, gan gynnwys:

  • profion ymarferol
  • asesiadau sy’n seiliedig ar dasgau


 


Compare to choose better:
See all