PDA in Applications of ICT in Libraries (SQA Level 7)

In Rhos-On-Sea

Price on request

Description

 • Typology

  A Level

 • Location

  Rhos-on-sea (Wales)

 • Start

  Different dates available

Description

Bilingual:

Depending on the campus, students may be able to access elements of the programme in both English and Welsh through some programme learning materials being made available bilingually. Details will be provided to you at interview.

Facilities

Location

Starts

Rhos-On-Sea (Conwy)
See map
Llandudno Road, LL28 4HZ

Starts

Different dates availableNow taking bookings

To take into account

Mae angen ichi fod yn gweithio ar hyn o bryd mewn llyfrgell neu uned wybodaeth Profiad o waith cyfeiriol ac ymholiadau Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) neu gymhwyster prosesu geiriau cyfwerth, sgiliau e-bost a rhyngrwyd

Questions & Answers

Ask a question and other users will answer you

Who do you want to respond to your question/enquiry?

We will only publish your name and question

Subjects

 • Materials
 • IT Development
 • Skills and Training

Course programme

Cyflwyniad:

Mae’r cwrs yn cael ei ddarparu drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • Chwe sesiwn 2 awr
 • Deunyddiau dysgu ar-lein
 • Eich ymarfer eich hun yn y gweithle
 • Gwaith myfyriol

Gallwch astudio’r cwrs o bell, heblaw am yr uned Diwylliant Digidol. Bydd pob dysgwr o bell yn cael sesiwn gynefino wyneb yn wyneb, a medrant ddewis mynychu gweithdai mewn lleoliadau oddi ar y safle.

Asesiad:

Mae’r cwrs yn cael ei asesu drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • Llyfrau log o enghreifftiau gwaith gwirioneddol
 • Traethodau
 • Astudiaethau achos
 • Ymarferion ymarferol
 • Profion ysgrifenedig
 • Adroddiadau
 • Ysgrifennu myfyriol

 

PDA in Applications of ICT in Libraries (SQA Level 7)

Price on request