Coleg Llandrillo Cymru

Plumbing Level 1

Coleg Llandrillo Cymru
In Rhos-On-Sea

Price on request
Prefer to call the centre directly?

Important information

Typology A Level
Location Rhos-on-sea (Wales)
Start Different dates available
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Start:
  Different dates available
Description

Bilingual:

This programme is available bilingually at the following campus(es): Bangor

Facilities (1)
Where and when

Location

Starts

Rhos-On-Sea (Conwy)
See map
Llandudno Road, LL28 4HZ

Starts

Different dates availableNow taking bookings

To take into account

· Requirements

Diddordeb gwirioneddol ac ymroddiad i'r pwnc. Cyfweliad

Questions & Answers

Ask a question and other users will answer you

Who do you want to respond to your question/enquiry?

We will only publish your name and question

What you'll learn on the course

Plumbing
Skills and Training

Course programme

Cyflwyniad:

Yn ogystal â sgiliau Llythrennedd a Rhifedd, byddwch yn astudio amrywiaeth o fodiwlau sy'n ymdrin â phynciau penodol.

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Sesiynau ymarferol mewn gweithdai lle ceir adnoddau o’r radd flaenaf
 • Hyfforddiant mewn amgylchedd gwaith realistig (RWE)
 • Gwersi theori mewn ystafelloedd dosbarth llawn cyfarpar
 • Darlithoedd
 • Trafodaethau
 • Arddangosiadau

Asesiad:

 • Asesu’ch gwaith ymarferol yn barhaus
 • Asesiadau papur

 

Compare to choose better:
See all