Coleg Llandrillo Cymru

Software Development Level 3

Coleg Llandrillo Cymru
In Rhos-On-Sea

Price on request
Prefer to call the centre directly?

Important information

Typology A Level
Location Rhos-on-sea (Wales)
Start Different dates available
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Start:
  Different dates available
Description

Bilingual:

Depending on the campus, students may be able to access elements of the programme in both English and Welsh through some programme learning materials being made available bilingually. Details will be provided to you at interview.

Facilities (1)
Where and when
Starts Location
Different dates available
Rhos-On-Sea
Llandudno Road, LL28 4HZ, Conwy, Wales
See map
Starts Different dates available
Location
Rhos-On-Sea
Llandudno Road, LL28 4HZ, Conwy, Wales
See map

To take into account

· Requirements

4 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd C neu D neu Diploma Lefel 2 mewn pwnc perthnasol Cyfweliad

Questions & Answers

Ask a question and other users will answer you

What you'll learn on the course

Welsh
English
Programming
IT Development
Skills and Training

Course programme

Cyflwyniad:

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Darlithoedd
 • Arddangosiadau
 • Gweithdai
 • Gwaith grŵp
 • Siaradwyr gwadd
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Asesiad:

 • Aseiniadau ysgrifenedig
 • Aseiniadau ymarferol
 • Arsylwadau
 • Profion yn y dosbarth
 • Asesiadau llafar
 • Prosiectau

 

Compare to choose better:
See all