Sport (Outdoor Education) Level 2

A Level

In Rhos-On-Sea

Price on request

Description

 • Type

  A Level

 • Location

  Rhos-on-sea (Wales)

 • Start date

  Different dates available

Bilingual:

Depending on the campus, students may be able to access elements of the programme in both English and Welsh through some programme learning materials being made available bilingually. Details will be provided to you at interview.

Facilities

Location

Start date

Rhos-On-Sea (Conwy)
See map
Llandudno Road, LL28 4HZ

Start date

Different dates availableNow taking bookings

About this course

3 TGAU gradd D neu uwch ac 1 TGAU gradd E, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd D neu E neu Diploma Lefel 1 mewn pwnc perthnasol Cyfweliad

Questions & Answers

Ask a question and other users will answer you

Who do you want to respond to your question/enquiry?

We will only publish your name and question

Subjects

 • Fitness
 • Public
 • Industry

Course programme

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Gweithgareddau Awyr Agored
 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Asesiad:

Asesir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau canlynol:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios gwaith
 • Perfformio ac arsylwi
 • Mewn dwy uned, cewch eich asesu drwy arholiad allanol.

 

Sport (Outdoor Education) Level 2

Price on request