ILM Level 3 Award in Leadership and Management

A Level

In Rhos-On-Sea

Price on request

Description

 • Type

  A Level

 • Location

  Rhos-on-sea (Wales)

 • Start date

  Different dates available

Bilingual:

This programme is available bilingually at the following campus(es): Bangor

Facilities

Location

Start date

Rhos-On-Sea (Conwy)
See map
Llandudno Road, LL28 4HZ

Start date

Different dates availableNow taking bookings

About this course

Dysgu amrediad o sgiliau rheoli pwysig Defnyddio sgiliau newydd yn eich swydd Gwella'ch gallu i arwain Cymell ac ennyn diddordeb timau, a rheoli cysylltiadau'n hyderus Datblygu'ch sgiliau arwain gan ddefnyddio'ch gwybodaeth, eich gwerthoedd a'ch cymhellion eich hun Cymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant i arweinwyr timau a darpar reolwyr

Questions & Answers

Ask a question and other users will answer you

Who do you want to respond to your question/enquiry?

We will only publish your name and question

Subjects

 • Management
 • Leadership
 • Team Training
 • IT Management
 • Skills and Training

Course programme

Cyflwyniad:

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Darlithoedd
 • Gwaith grŵp
 • Ymarferion chwarae rôl
 • Cwisiau
 • Cyflwyniadau
 • Sesiynau yn y coleg
 • astudio personol.

Asesiad:

Ar y cwrs, cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Aseiniadau seiliedig ar waith
 • Cyflwyniadau llafar
 • Adolygiadau adfyfyriol

Aseiniad seiliedig ar waith (Datrys Problemau) – Yn y dasg hon, mae gofyn i chi nodi problem sy'n eich wynebu chi neu'ch tîm yn y gweithle, gan feddwl am ffyrdd o'i datrys.

Aseiniad seiliedig ar waith (Deall y safonau a'r gofynion sy'n gysylltiedig â rhoi gwasanaeth i gwsmeriaid) –Yn y dasg hon, mae gofyn i chi ddangos eich gwybodaeth am ddarparu gwasanaeth i gwsmeriaid ac am safonau sy'n gysylltiedig â darparu gwasanaeth i gwsmeriaid. Yn ogystal, bydd gofyn i chi ddangos sut mae monitro safonau gwasanaeth i gwsmeriaid a chasglu adborth gan gwsmeriaid yn gallu gwella perfformiad.


 

ILM Level 3 Award in Leadership and Management

Price on request