11

A Level Leadership Wales

Sort by
 • All
 • Close to
 • Online
 • Abroad
Country
 
 • In UK
 • England
 • Northern Ireland
 • Wales
County
 
 • In Wales
 • Conwy
 • Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin
City
 
 • All cities
YOUR CURRENT SELECTION
 • Leadership
COURSE TYPE
 • All 63
 • Courses and Training 37
 • Further Education 26
SUBJECT AREA
STARTING
 • In 30 days 11
 • In 3 months 11
 • In 6 months 11
 • In 9 months 11
 • In 1 year 11
 • In over a year 11
WHERE TO STUDY
Wales 11
Area/Region
METHODOLOGY
 • All 11
 • Online/Distance 0
 • Classroom-based 11
 • Blended 0
 • Inhouse 0
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...i gwsmeriaid a chasglu adborth gan gwsmeriaid yn gallu gwella perfformiad.  ... Learn about: IT Management, Skills and Training, Team Training... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...Mae’n bosib gall rhai elfennau o’r cwrs a SHC (Sgiliau Hanfodol Cymru) gael eu dysgu mewn sesiynau grŵp mewn lleoliadau coleg neu yn y gwaith... Learn about: Learning and Development... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...stand out in the job market. Cyflwyniad: Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn: Darlithoedd Gwaith grŵp Ymarferion chwarae rôl Cwisiau Cyflwyniadau Asesiad... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...Yng Nghymru, mae nifer gynyddol o sefydliadau'n cynnig gwybodaeth, cyngor a/neu arweiniad mewn meysydd arbenigol sy'n amrywio o gyngor ar yrfaoedd a sgiliau... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...Yng Nghymru, mae nifer gynyddol o sefydliadau'n cynnig gwybodaeth, cyngor a/neu arweiniad mewn meysydd arbenigol sy'n amrywio o gyngor ar yrfaoedd a sgiliau... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...i chi sgiliau a fydd o fudd i chi yn ystod eich gyrfa Mae'r cymhwyster yn cynnwys graddau Llwyddo, Teilyngdod a Rhagoriaeth Bydd Bagloriaeth Cymru... Learn about: Skills and Training... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...a'ch dealltwriaeth o'r cyd-destun a'r amgylchedd sy'n eich galluogi i fentora'n effeithiol yn y gweithle.Wedyn, gofynnir i chi ystyried y broses ymarferol... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...gyda rheolwyr a gweithwyr proffesiynol mewn sefydliadau. Aseiniad seiliedig ar waith (Mynd ati i hyfforddi neu fentora rheolwyr yn y gweithle ac Adolygu'ch... Learn about: Skills and Training... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...Mae hefyd wedi ei gynllunio i helpu dysgwyr sydd am symud i rôl datblygu neu ddechrau gyrfa fel hyfforddwr a mentor llawrydd. Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol... Learn about: Skills and Training... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...which means that some part of that unit will have to be directly observed by the assessor, in order to see the learner’s practice within the workplace during normal routine... Learn about: Learning and Development, Communication Training... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Llanelli (Wales)

...The level 5 Diplomas in Leadership in Health and Social Care Services (Wales and Northern Ireland) are the replacement qualifications for current vocational provision including NVQ level 4 in Health and Social Care (HSC) and NVQ 4 in Leadership and Management for Care Services (LMCS). The Diplomas... Learn about: IT for adults, IT Management, Health and Social Care... More


Price on request