ILM Level 5 Certificate in Coaching and Mentoring

In Rhos-On-Sea

Price on request

Description

 • Typology

  A Level

 • Location

  Rhos-on-sea (Wales)

 • Start

  Different dates available

Description

Bilingual:

n/a With an apprenticeship you earn while you learn, you gain recognized qualifications, job specific skills and knowledge and this helps you stand out in the job market.

Facilities

Location

Starts

Rhos-On-Sea (Conwy)
See map
Llandudno Road, LL28 4HZ

Starts

Different dates availableNow taking bookings

To take into account

Dysgu am fentora fel dull datblygu grymus Deall rôl a chyfrifoldebau mentoriaid da Edrych ar wahanol fodelau mentora Defnyddio'ch sgiliau newydd yn eich swydd – cynnal sesiynau mentora dan oruchwyliaeth

Questions & Answers

Ask a question and other users will answer you

Who do you want to respond to your question/enquiry?

We will only publish your name and question

Subjects

 • Coaching
 • Mentoring
 • Skills and Training

Course programme

Cyflwyniad:

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Darlithoedd
 • Gwaith grŵp
 • Ymarferion chwarae rôl
 • Cwisiau
 • Cyflwyniadau

Asesiad:

Aseiniad seiliedig ar waith (Deall y sgiliau, yr egwyddorion a'r arferion o ran hyfforddi a mentora rheolwyr) – Yn yr aseiniad hwn, bydd gofyn i chi ddangos eich dealltwriaeth o'r cyd-destun sy'n eich galluogi i hyfforddi a mentora'n effeithiol yn y gweithle, ynghyd â manteision hyfforddi a mentora o safbwynt y sefydliad.Dylech hefyd allu dangos eich bod yn deall yr hyn y mae gofyn i hyfforddwyr a mentoriaid ei wneud o safbwynt ymarferol pan fyddant yn cyd-weithio gyda rheolwyr a gweithwyr proffesiynol mewn sefydliadau.

Aseiniad seiliedig ar waith (Mynd ati i hyfforddi neu fentora rheolwyr yn y gweithle ac Adolygu'ch gallu'ch hun fel hyfforddwr neu fentor rheolwyr –

Mae gofyn i chi ddangos y defnydd ymarferol a wneir o hyfforddi a mentora mewn sefydliad, swydd reoli neu swydd broffesiynol.Dylech dreulio o leiaf 12 awr yn hyfforddi a mentora'n ffurfiol dan gontract, a gallu dangos sut y gwnaethoch adfyfyrio ar eich perfformiad.


 

ILM Level 5 Certificate in Coaching and Mentoring

Price on request