Coleg Llandrillo Cymru

Marine Engineering Level 2

Coleg Llandrillo Cymru
In Rhos-On-Sea

Price on request
Prefer to call the centre directly?
Want to speak to an Advisor about this course?

Important information

Typology A Level
Location Rhos-on-sea (Wales)
Start Different dates available
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Start:
  Different dates available
Description

Hoffech chi yrfa yn gweithio ym maes trin llongau, ar y dŵr neu ar dir sych. Mae'r rhaglen yn rhoi cyfle i chi ddysgu amrywiaeth o sgiliau sy'n bwysig i'r diwydiant ar y tir, yn cynnwys adeiladu cychod, cynnal a chadw cychod a pheirianneg forol. Mae hefyd yn eich cyflwyno i ddisgyblaethau ymarferol ar y dŵr, a bydd hyfforddiant ar y môr yn elfen allweddol o'ch dysgu. Mae'r rhaglen yn un ymarferol gyda phwyslais ar ennill sgiliau ymarferol yn y gweithdy ac ar y môr. Byddwch yn gweithio ar amrywiaeth o brosiectau, ac yn cynnal a chadw ac yn gweithio â llongau yn y Coleg ac ar y môr. Yn ogystal ag ennill y cymhwyster hwn byddwch yn cyflawni cyfres o raglenni byr RYA/MCA a thrwyddedau safonol y diwydiant. Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn: Cewch eich asesu drwy gyfuniad o’r canlynol: Gall cwblhau'r rhaglen hon arwain at nifer o ddewisiadau o ran addysg a chyflogaeth. Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys: Mae myfyrwyr llwyddiannus yn aml yn ennill lle ar gyrsiau hyfforddi a noddir yn llawn gan y diwydiant (Cynlluniau'r Llynges Fasnachol i Gadetiaid) ac yn cael gwaith fel morwyr a pheirianwyr ar bob math o wahanol longau, e.e. llongau pleser, tanceri, cychod hwylio, cychod gwaith ac iotiau. Maent hefyd yn cael swyddi ar y lan mewn iardiau sy'n adeiladu, yn cynnal a chadw ac yn trwsio cychod.

Facilities (1)
Where and when
Starts Location
Different dates available
Rhos-On-Sea
Llandudno Road, LL28 4HZ, Conwy, Wales
See map
Starts Different dates available
Location
Rhos-On-Sea
Llandudno Road, LL28 4HZ, Conwy, Wales
See map

To take into account

· Requirements

3 TGAU gradd D neu uwch ac 1 TGAU gradd E, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd D neu E neu Diploma Lefel 1 mewn pwnc perthnasol Cyfweliad

Questions & Answers

Ask a question and other users will answer you

What you'll learn on the course

Industry
Engineering
Marine engineering

Course programme

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Sesiynau ymarferol yn y gweithdy a'r dosbarth
 • Gwneud prosiectau
 • Cyfnod ar y môr

Asesiad:

Cewch eich asesu drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • Aseiniadau
 • Arholiadau
 • Gwaith rhaglen
 • Portffolios
 • Asesiad ymarferol ar y dŵr gan hyfforddwyr cymwys

 

Compare to choose better:
See all