Coleg Llandrillo Cymru

   Marine Engineering Level 2

   Coleg Llandrillo Cymru
   In Rhos-On-Sea

   Price on request
   Prefer to call the centre directly?
   01492... More
   Want to speak to an Advisor about this course?

   Important information

   Typology A Level
   Location Rhos-on-sea (Wales)
   Start Different dates available
   • A Level
   • Rhos-on-sea (Wales)
   • Start:
    Different dates available
   Description

   Hoffech chi yrfa yn gweithio ym maes trin llongau, ar y dŵr neu ar dir sych. Mae'r rhaglen yn rhoi cyfle i chi ddysgu amrywiaeth o sgiliau sy'n bwysig i'r diwydiant ar y tir, yn cynnwys adeiladu cychod, cynnal a chadw cychod a pheirianneg forol. Mae hefyd yn eich cyflwyno i ddisgyblaethau ymarferol ar y dŵr, a bydd hyfforddiant ar y môr yn elfen allweddol o'ch dysgu. Mae'r rhaglen yn un ymarferol gyda phwyslais ar ennill sgiliau ymarferol yn y gweithdy ac ar y môr. Byddwch yn gweithio ar amrywiaeth o brosiectau, ac yn cynnal a chadw ac yn gweithio â llongau yn y Coleg ac ar y môr. Yn ogystal ag ennill y cymhwyster hwn byddwch yn cyflawni cyfres o raglenni byr RYA/MCA a thrwyddedau safonol y diwydiant. Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn: Cewch eich asesu drwy gyfuniad o’r canlynol: Gall cwblhau'r rhaglen hon arwain at nifer o ddewisiadau o ran addysg a chyflogaeth. Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys: Mae myfyrwyr llwyddiannus yn aml yn ennill lle ar gyrsiau hyfforddi a noddir yn llawn gan y diwydiant (Cynlluniau'r Llynges Fasnachol i Gadetiaid) ac yn cael gwaith fel morwyr a pheirianwyr ar bob math o wahanol longau, e.e. llongau pleser, tanceri, cychod hwylio, cychod gwaith ac iotiau. Maent hefyd yn cael swyddi ar y lan mewn iardiau sy'n adeiladu, yn cynnal a chadw ac yn trwsio cychod.

   Facilities (1)
   Where and when
   Starts Location
   Different dates available
   Rhos-On-Sea
   Llandudno Road, LL28 4HZ, Conwy, Wales
   See map
   Starts Different dates available
   Location
   Rhos-On-Sea
   Llandudno Road, LL28 4HZ, Conwy, Wales
   See map

   To take into account

   · Requirements

   3 TGAU gradd D neu uwch ac 1 TGAU gradd E, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd D neu E neu Diploma Lefel 1 mewn pwnc perthnasol Cyfweliad

   Questions & Answers

   Ask a question and other users will answer you

   What you'll learn on the course

   Industry
   Engineering
   Marine engineering

   Course programme

   Cyflwyniad:

   Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

   • Sesiynau ymarferol yn y gweithdy a'r dosbarth
   • Gwneud prosiectau
   • Cyfnod ar y môr

   Asesiad:

   Cewch eich asesu drwy gyfuniad o’r canlynol:

   • Aseiniadau
   • Arholiadau
   • Gwaith rhaglen
   • Portffolios
   • Asesiad ymarferol ar y dŵr gan hyfforddwyr cymwys

    

   Compare to choose better:
   See all