31

A Level Engineering Wales

Sort by
 • All
 • Close to
 • Online
 • Abroad
Country
 
 • In UK
 • England
 • Northern Ireland
 • Scotland
 • Wales
County
 
City
 
 • All cities
YOUR CURRENT SELECTION
 • Engineering
COURSE TYPE
 • All 264
 • Further Education 107
 • Courses and Training 70
 • Undergraduate Degrees 45
 • Postgraduate Degrees 37
 • Primary and Secondary Education 5
SUBJECT AREA
STARTING
 • In 30 days 29
 • In 3 months 29
 • In 6 months 29
 • In 9 months 29
 • In 1 year 29
 • In over a year 29
WHERE TO STUDY
Wales 31
Area/Region
METHODOLOGY
 • All 31
 • Online/Distance 0
 • Classroom-based 31
 • Blended 0
 • Inhouse 0
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys: Mae myfyrwyr llwyddiannus yn aml yn ennill lle ar gyrsiau hyfforddi a noddir yn llawn gan y diwydiant... Learn about: Marine engineering... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Pwllheli (Wales)
 • 2 Years

... to follow a degree course at university. Some of our former Electronics students have studied for degrees in Electronic Engineering, Mechanical Engineering... Learn about: Electrical Maintenance, Engineering Science, Electronic Engineering... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Crosskeys (Wales)

... programmes in electrical/electronic/ semiconductor engineering and design Entry Requirements: Campus : - Crosskeys Mode of attendance: Full... Learn about: Engineering Skills, Electronic Engineering, Electrical Maintenance... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...Gwaith Rhaglen Portffolios Asesiad Ymarferol ar y dŵr gan hyfforddwyr cymwys  ... Learn about: Marine engineering... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

... of the following methods: On the program, you will be assessed by a combination of the following: After following this course, you can follow several tracks. You can choose to start a career by following an apprenticeship with an engineering company. Or you can go on to take a Higher Education course in Llandrillo... Learn about: Skills and Training, Mechanical Engineering... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

..., Electronic Engineering or Power Engineering. Apprenticeships and Higher Apprenticeships are also an attractive option if you are looking for employment in the local area or with larger national companies... Learn about: Production Engineering, Skills and Training... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...: The programme is widely accepted by Universities. You could progress onto a number of programmes at Grwp Llandrillo Menai including: University degrees might include: Electrical Engineering, Electronic Engineering or Power Engineering. Apprenticeships and Higher Apprenticeships are also an attractive option... Learn about: Electronic Engineering... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

... of this exciting area. The course is gives you a varied introduction to engineering, but with an emphasis on the agricultural context. You will learn through practical work, with classroom sessions to help build the underpinning knowledge. You will benefit from the excellent facilities of our Glynllifon campus... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...Rhaid i ymgeiswyr sy'n cofrestru ar y cwrs hwn fod â diddordeb brwd mewn gweithio yn y diwydiant tyrbinau gwynt a bod yn awyddus i ddysgu a deall rhagor am dyrbinau gwynt... Learn about: Power Engineering... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

... of engineering, with a specialist focus on land-based contexts. It also allows you to progress onto vocational qualifications at an advanced level. The course is suitable for students progressing from Land-based Engineering Level 1, from GCSEs, or from prior experience. It is focused on practical... Learn about: Basic IT training, Basic Skills, Basic IT... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

... within the sector. It also covers aspects of management and the running requirements of organisations. As well as preparing for a career, you will gain the skills to proceed into Higher Education. The course is suitable for students progressing from Land-based Engineering Level 2 or from a Level 2... Learn about: Basic IT training, Skills and Training, Basic Skills... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...Ar y rhaglen, cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn: Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus ynghyd â chyrraedd gradd TGAU C neu uwch gyda Mathemateg neu Saesneg... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...Group work Classroom-based learning Tutorial support Educational visits MOODLE (virtual learning environment) Practical sessions in a realistic working environment Assessment... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...cyflwyniadau a thasgau ymarferol. Mae'r Dystysgrif Estynedig hon yn gymhwyster uchel ei barch, sy'n agor drysau i swyddi lefel mynediad yn y diwydiant... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...Knowledge-based units Guided practical sessions Practical projects Lectures and discussions Assessment: The programme is assessed through a blend of the following... Learn about: Skills and Training... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...you the opportunity to progress onto our Level 2 and 3 Electrical Installation qualifications. These qualifications are aimed at learners who want to learn... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...This qualification is intended for those who want to gain the knowledge and abilities that will enable you to gain the underlying knowledge to progress... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...Cyflwyniad: Sesiynau theori ac ymarferol Asesiad: Asesiad ar-lein (105 munud) Asesiad ymarferol (60 munud)  ... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...Bydd y lefel hon yn addas i chi os ydych yn drydanwr cymwysedig, a'ch bod wedi cael peth profiad o weithio fel trydanwr neu waith mewn maes cysylltiedig... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...Cynigir llefydd yn amodol ar gyfweliad boddhaol. Sesiynau theori Asesiad ar-lein (80 munud) Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai... More


Price on request
Add to comparator