Music and Music Technology Level 3

A Level

In Rhos-On-Sea

Price on request

Description

 • Type

  A Level

 • Location

  Rhos-on-sea (Wales)

 • Start date

  Different dates available

Description

Bilingual:

This programme is available bilingually at the following campus(es): Denbigh

Facilities

Location

Start date

Rhos-On-Sea (Conwy)
See map
Llandudno Road, LL28 4HZ

Start date

Different dates availableNow taking bookings

About this course

4 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd C neu D neu Diploma Lefel 2 mewn pwnc perthnasol Cyfweliad

Questions & Answers

Ask a question and other users will answer you

Who do you want to respond to your question/enquiry?

We will only publish your name and question

Subjects

 • Music Technology
 • Sound
 • Technology
 • Industry
 • Music
 • Musical

Course programme

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Sesiynau ymarferol a gweithdai
 • Gweithgareddau yn y dosbarth
 • Gwaith grŵp, fel dosbarth cyfan neu mewn grwpiau arbenigol
 • Astudio o'ch pen a'ch pastwn eich hun
 • Sesiynau gyda Thiwtor Personol

Byddwch yn elwa ar gyfleusterau sydd o'r radd flaenaf yn ystod y cwrs, a fydd yn amrywio o gampws i gampws. Mae’r rhain yn cynnwys stiwdio recordio, offerynnau cerddorol, cyfleusterau cymysgu, lolfa fyw, ystafelloedd trin deunydd digidol Mac, ystafelloedd ymarfer a lolfeydd myfyrwyr.

Asesiad:

Asesir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau canlynol:

 • Asesu mewnol parhaol yn ystod y cwrs, prosiectau ymarferol, aseiniadau, sesiynau gyda thiwtor personol a pherfformiadau.
 • Byddwch hefyd yn cwblhau prosiectau neu aseiniadau ar ddiwedd pob modiwl
 • Y rhai fydd yn gyfrifol am asesu fydd tîm y cwrs, chi eich hun a’r un fydd yn cynnig profiad gwaith.

 

Music and Music Technology Level 3

Price on request