Coleg Llandrillo Cymru

Foundation Diploma in Computing

Coleg Llandrillo Cymru
In Rhos-On-Sea

Price on request
Prefer to call the centre directly?

Important information

Typology Course
Location Rhos-on-sea (Wales)
Start Different dates available
 • Course
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Start:
  Different dates available
Description

A oes gennych chi ddiddordeb mewn gyrfa ym maes Technoleg Gwybodaeth? A fyddech chi’n elwa ar gwrs TG amrywiol a fyddai'n eich paratoi ar gyfer ystod eang o rolau TG? Mae'r rhaglen hon yn rhoi gwybodaeth a sgiliau i chi o nifer o feysydd sy'n greiddiol i Dechnoleg Gwybodaeth a chyfle i ennill cymhwyster Lefel 3 cydnabyddedig. Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol os nad ydych yn siŵr ym mha faes TG yr hoffech chi weithio, neu os ydych am ddysgu cymysgedd o sgiliau TG.Byddwch yn astudio amrywiaeth o feysydd arbenigol gan gynnwys caledwedd dylunio a graffeg, datblygu rhaglenni, rhwydweithio a rhaglennu. Drwy gydol y cwrs, byddwch yn elwa ar gyfleusterau rhagorol gan gynnwys offer aml-gyfrwng, ystafelloedd caledwedd a rhwydweithio yn ogystal â gweithdy TG i astudio ynddo yn eich amser eich hun. Cynigir cyfleoedd i ehangu eich dysg drwy ymweliadau gan siaradwyr gwadd, gweithgareddau grŵp a theithiau. Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn: Asesir y cwrs drwy gyfuniad o'r canlynol: Oherwydd bod y cwrs yn cynnig ystod eang o sgiliau TG bydd gennych amrywiaeth o ddewisiadau o ran addysg a chyflogaeth. Gallech fynd ymlaen i gwrs Addysg Uwch, megis: Gallech hefyd gwblhau prentisiaeth mewn nifer o gyd-destunau cyfrifiadura. Os byddwch yn mynd yn syth i waith, gallwch fanteisio ar y meysydd TG yr ydych wedi eu hastudio. Gallwch hefyd barhau i ddatblygu drwy ddilyn cyrsiau proffesiynol Microsoft neu Cisco tra ydych yn gweithio.

Facilities (1)
Where and when

Location

Starts

Rhos-On-Sea (Conwy)
See map
Llandudno Road, LL28 4HZ

Starts

Different dates availableNow taking bookings

To take into account

· Requirements

4 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd C neu D neu Diploma Lefel 2 mewn pwnc perthnasol Cyfweliad

Questions & Answers

Ask a question and other users will answer you

Who do you want to respond to your question/enquiry?

We will only publish your name and question

What you'll learn on the course

Computing

Course programme

Cyflwyniad:

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Darlithoedd
 • Gweithdai
 • Gwaith grŵp
 • Siaradwyr gwadd
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Asesiad:

Asesir y cwrs drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Aseiniadau ysgrifenedig
 • Arsylwadau
 • Profion yn y dosbarth
 • Asesiadau llafar
 • Prosiectau

 

Compare to choose better:
See all