Coleg Llandrillo Cymru

Leadership for Children’s Care, Learning and Development (Management) Level 5 Diploma

Coleg Llandrillo Cymru
In Rhos-On-Sea

Price on request
Prefer to call the centre directly?

Important information

Typology A Level
Location Rhos-on-sea (Wales)
Start Different dates available
  • A Level
  • Rhos-on-sea (Wales)
  • Start:
    Different dates available
Description

Mae'r Diploma Lefel 5 GDDP (Rheoli ) yn cynnwys 90 credyd. Mae'r Llwybr Rheoli Diploma Lefel 5 yn cynnwys cyfuniad o unedau gorfodol a dewisol. Rhaid i'r unedau gorfodol gael eu cwblhau gan bawb gan eu bod yn ffurfio rhan fawr o'r sgiliau sydd eu hangen i weithio'n fedrus yn y sector. Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol. Bydd y rhaglen yn cael ei chyflwyno yn bennaf yn y gweithle ar sail 1: 1 gydag asesydd a benodwyd , sy'n gymwys yn alwedigaethol o fewn y sector. Mae’n bosib gall rhai elfennau o’r cwrs a SHC (Sgiliau Hanfodol Cymru) gael eu dysgu mewn sesiynau grŵp mewn lleoliadau coleg neu yn y gwaith. Bydd yr unedau o fewn y Diploma City and Guilds Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth Gofal Dysgu a Datblygu Plant ( Rheoli ) yn cael eu hasesu trwy Arsylwi Uniongyrchol. Fodd bynnag, bydd pob uned yn cynnwys gofyniad i ddarparu tystiolaeth gwybodaeth, mae hyn yn gofyn am esboniad ysgrifenedig o arfer gwaith , a gall hyn gael ei gyflwyno trwy gyfrwng adroddiadau myfyriol a chwestiynu ysgrifenedig.

Facilities (1)
Where and when

Location

Starts

Rhos-On-Sea (Conwy)
See map
Llandudno Road, LL28 4HZ

Starts

Different dates availableNow taking bookings

To take into account

· Requirements

Mae angen i chi fod yn gweithio o fewn y sector gofal plant, fel Rheolwr Cofrestredig, Dirprwy Reolwr neu Reolwr Cynorthwyol am 16 awr yr wythnos neu fwy.

Questions & Answers

Ask a question and other users will answer you

Who do you want to respond to your question/enquiry?

We will only publish your name and question

What you'll learn on the course

Leadership
Learning and Development

Course programme

Cyflwyniad:

Bydd y rhaglen yn cael ei chyflwyno yn bennaf yn y gweithle ar sail 1: 1 gydag asesydd a benodwyd , sy'n gymwys yn alwedigaethol o fewn y sector. Mae’n bosib gall rhai elfennau o’r cwrs a SHC (Sgiliau Hanfodol Cymru) gael eu dysgu mewn sesiynau grŵp mewn lleoliadau coleg neu yn y gwaith.

Asesiad:

Bydd yr unedau o fewn y Diploma City and Guilds Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth Gofal Dysgu a Datblygu Plant ( Rheoli ) yn cael eu hasesu trwy Arsylwi Uniongyrchol.

Fodd bynnag, bydd pob uned yn cynnwys gofyniad i ddarparu tystiolaeth gwybodaeth, mae hyn yn gofyn am esboniad ysgrifenedig o arfer gwaith , a gall hyn gael ei gyflwyno trwy gyfrwng adroddiadau myfyriol a chwestiynu ysgrifenedig.


 

Compare to choose better:
See all