Coleg Llandrillo Cymru

   Leadership for Children’s Care, Learning and Development (Management) Level 5 Diploma

   Coleg Llandrillo Cymru
   In Rhos-On-Sea

   Price on request
   Prefer to call the centre directly?
   01492... More
   Want to speak to an Advisor about this course?

   Important information

   Typology A Level
   Location Rhos-on-sea (Wales)
   Start Different dates available
   • A Level
   • Rhos-on-sea (Wales)
   • Start:
    Different dates available
   Description

   Mae'r Diploma Lefel 5 GDDP (Rheoli ) yn cynnwys 90 credyd. Mae'r Llwybr Rheoli Diploma Lefel 5 yn cynnwys cyfuniad o unedau gorfodol a dewisol. Rhaid i'r unedau gorfodol gael eu cwblhau gan bawb gan eu bod yn ffurfio rhan fawr o'r sgiliau sydd eu hangen i weithio'n fedrus yn y sector. Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol. Bydd y rhaglen yn cael ei chyflwyno yn bennaf yn y gweithle ar sail 1: 1 gydag asesydd a benodwyd , sy'n gymwys yn alwedigaethol o fewn y sector. Mae’n bosib gall rhai elfennau o’r cwrs a SHC (Sgiliau Hanfodol Cymru) gael eu dysgu mewn sesiynau grŵp mewn lleoliadau coleg neu yn y gwaith. Bydd yr unedau o fewn y Diploma City and Guilds Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth Gofal Dysgu a Datblygu Plant ( Rheoli ) yn cael eu hasesu trwy Arsylwi Uniongyrchol. Fodd bynnag, bydd pob uned yn cynnwys gofyniad i ddarparu tystiolaeth gwybodaeth, mae hyn yn gofyn am esboniad ysgrifenedig o arfer gwaith , a gall hyn gael ei gyflwyno trwy gyfrwng adroddiadau myfyriol a chwestiynu ysgrifenedig.

   Facilities (1)
   Where and when
   Starts Location
   Different dates available
   Rhos-On-Sea
   Llandudno Road, LL28 4HZ, Conwy, Wales
   See map
   Starts Different dates available
   Location
   Rhos-On-Sea
   Llandudno Road, LL28 4HZ, Conwy, Wales
   See map

   To take into account

   · Requirements

   Mae angen i chi fod yn gweithio o fewn y sector gofal plant, fel Rheolwr Cofrestredig, Dirprwy Reolwr neu Reolwr Cynorthwyol am 16 awr yr wythnos neu fwy.

   Questions & Answers

   Ask a question and other users will answer you

   What you'll learn on the course

   Leadership
   Learning and Development

   Course programme

   Cyflwyniad:

   Bydd y rhaglen yn cael ei chyflwyno yn bennaf yn y gweithle ar sail 1: 1 gydag asesydd a benodwyd , sy'n gymwys yn alwedigaethol o fewn y sector. Mae’n bosib gall rhai elfennau o’r cwrs a SHC (Sgiliau Hanfodol Cymru) gael eu dysgu mewn sesiynau grŵp mewn lleoliadau coleg neu yn y gwaith.

   Asesiad:

   Bydd yr unedau o fewn y Diploma City and Guilds Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth Gofal Dysgu a Datblygu Plant ( Rheoli ) yn cael eu hasesu trwy Arsylwi Uniongyrchol.

   Fodd bynnag, bydd pob uned yn cynnwys gofyniad i ddarparu tystiolaeth gwybodaeth, mae hyn yn gofyn am esboniad ysgrifenedig o arfer gwaith , a gall hyn gael ei gyflwyno trwy gyfrwng adroddiadau myfyriol a chwestiynu ysgrifenedig.


    

   Compare to choose better:
   See all