Playwork Apprenticeships

Course

In Rhos-On-Sea

Price on request

Description

 • Typology

  Course

 • Location

  Rhos-on-sea (Wales)

 • Start

  Different dates available

Description

Mae gwaith chwarae'n golygu creu a chynnal mannau i blant chwarae. Cydnabydda damcaniaethau ac arferion ym maes gwaith chwarae y dylai plant, yn ddelfrydol, fod yn rhydd i ddewis wrth chwarae, y dylent chwarae dan eu cyfarwyddyd eu hunain ac y dylai'r chwarae ddeillio o gymhelliad mewnol. Bydd gweithwyr chwarae'n creu llefydd diogel, ond anturus, i blant chwarae ynddynt. Maent yno i gadw golwg. Nid ydynt yn cyfarwyddo chwarae'r plant. Yn hytrach, maent yn hwyluswyr ac yn gefnogwyr sy'n arsylwi, yn ystyried ac yn dadansoddi'r chwarae sy'n digwydd, gan ddewis ffordd o ymyrryd neu addasu'r man chwarae yn ôl y galw, er mwyn ehangu'r chwarae neu alluogi'r plant i chwarae a'u helpu i fod yn ymwybodol o risgiau a heriau. Oherwydd canllawiau newydd, mae gofyn i staff sy'n gweithio yn y lleoliadau uchod gael cymhwyster ym maes gwaith chwarae. Mae fframweithiau'r Prentisiaethau ym maes Gwaith Chwarae'n cynnwys: Mae'r Brentisiaeth Sylfaen - addas i rai sy'n cynorthwyo mewn clybiau ar ôl ysgol, clybiau brecwast a chlybiau yn ystod gwyliau. Mae'n cynnwys Diploma Lefel 2 mewn Gwaith Chwarae yn ogystal â Sgiliau Hanfodol a Dyfarniad mewn Ymwybyddiaeth o Gyflogaeth. Mae'r Brentisiaeth - addas i rai sy'n arwain clybiau ar ôl ysgol, clybiau brecwast a chlybiau yn ystod gwyliau. Mae'n cynnwys Diploma Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae yn ogystal â Sgiliau Hanfodol a Dyfarniad mewn Ymwybyddiaeth o Gyflogaeth. Mae'r ddau gwrs uchod yn rhad ac am ddim ac yn addas i ddysgwyr sydd dros 18 oed. Yn ystod y cwrs, bydd gofyn i'r dysgwyr weithio tuag at ennill cymwysterau Sgiliau Hanfodol, a gyflwynir yn y dosbarth. Mae’n bosib y bydd gan rai dysgwyr gymwysterau Sgiliau Hanfodol eisoes, felly ni fydd disgwyl iddynt ailsefyll y cymwysterau hynny. Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol. O Brentisiaeth Sylfaenol Lefel 2 i Brentisiaeth Lefel 3

Facilities

Location

Starts

Rhos-On-Sea (Conwy)
See map
Llandudno Road, LL28 4HZ

Starts

Different dates availableNow taking bookings

To take into account

Nid oes angen cymwysterau ffurfiol ond mae profiad o gwaith chwarae yn ddymunol. Rhaid i brentisiaid fod â chyflogwr sy’n gallu gwneud y meini prawf QCF mewn Gwaith Chwarae.

Questions & Answers

Ask a question and other users will answer you

Who do you want to respond to your question/enquiry?

We will only publish your name and question

Subjects

 • Construction
 • Plastering
 • Construction Training
 • Skills and Training

Course programme

Cyflwyniad:

 • Caiff y Diploma a'r Dyfarniad eu cyflwyno yn y gweithle
 • Bydd dysgwyr yn cael eu harsylwi mewn sefyllfaoedd go iawn yn y gweithle
 • Bydd disgwyl i ddysgwyr wneud aseiniadau yn waith cartref

Asesiad:

 • Cwblhau portffolio o dystiolaeth
 • Arsylwadau yn y gweithle
 • Tasgau a phrofion yn seiliedig ar ddamcaniaethau

 

Playwork Apprenticeships

Price on request