31

A Level Engineering and Manufacturing Wales

Sort by
 • All
 • Close to
 • Online
 • Abroad
Country
 
 • In UK
 • England
 • Northern Ireland
 • Scotland
 • Wales
County
 
City
 
 • All cities
YOUR CURRENT SELECTION
 • Engineering and Manufacturing
COURSE TYPE
 • All 273
 • Further Education 113
 • Courses and Training 72
 • Undergraduate Degrees 45
 • Postgraduate Degrees 38
 • Primary and Secondary Education 5
SUBJECT AREA
STARTING
 • In 30 days 29
 • In 3 months 29
 • In 6 months 29
 • In 9 months 29
 • In 1 year 29
 • In over a year 29
WHERE TO STUDY
Wales 31
Area/Region
METHODOLOGY
 • All 31
 • Online/Distance 0
 • Classroom-based 31
 • Blended 0
 • Inhouse 0
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...hwn byddwch yn cyflawni cyfres o raglenni byr RYA/MCA a thrwyddedau safonol y diwydiant. Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn... Learn about: Marine engineering... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Pwllheli (Wales)
 • 2 Years

... to follow a degree course at university. Some of our former Electronics students have studied for degrees in Electronic Engineering, Mechanical Engineering... Learn about: Electrical Maintenance, Electronic Engineering, Engineering Science... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Crosskeys (Wales)

... programmes in electrical/electronic/ semiconductor engineering and design Entry Requirements: Campus : - Crosskeys Mode of attendance: Full... Learn about: Electrical Maintenance, Engineering Skills, Electronic Engineering... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...Gwaith Rhaglen Portffolios Asesiad Ymarferol ar y dŵr gan hyfforddwyr cymwys  ... Learn about: Marine engineering... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

... of the following methods: On the program, you will be assessed by a combination of the following: After following this course, you can follow several tracks. You can choose to start a career by following an apprenticeship with an engineering company. Or you can go on to take a Higher Education course in Llandrillo... Learn about: Skills and Training, Mechanical Engineering... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

... will be delivered through a blend of the following: The programme will be assessed through a blend of the following: The programme is widely accepted by Universities. You could progress onto a number of programmes at Grwp Llandrillo Menai including: University degrees might include: Electrical Engineering... Learn about: Production Engineering, Skills and Training... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...Would you like a career in engineering? Could you benefit from a practical course, with a land-based focus? This course is designed for students who have limited knowledge of engineering, and want to learn more. It prepares you to start your career, covering general and specialised aspects... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...i feithrin y sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i weithio fel peiriannydd tyrbinau gwynt. Drwy gyfuniad sesiynau yn yr ystafell ddosbarth a'r gweithdy... Learn about: Power Engineering... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...This programme provides you with the necessary skills and knowledge to work in a variety of Electrical or Electronic Engineering roles, in both the service and manufacturing industries. The course is practical and work-related, and you will learn by completing projects and assignments based... Learn about: Electronic Engineering... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...Would you like a career in land-based engineering? Could you benefit from a practical and vocational Level 2 course? This course is designed for students who have limited knowledge of engineering, and want to learn more. It prepares you to start your career, giving you a valuable understanding... Learn about: Skills and Training, Basic IT, Basic IT training... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...Would you like a career in land-based engineering? Would you like to develop your skills at an advanced level? This course builds on your existing knowledge of engineering within the land-based industries. It gives a specialised knowledge of maintaining, servicing and repairing the equipment... Learn about: Basic Skills, Skills and Training, Basic IT training... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...eich paratoi i weithio mewn amrywiaeth o swyddi ym maes peirianneg, mewn diwydiannau sy'n cynnig gwasanaeth ac mewn diwydiannau gweithgynhyrchu... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...of work Performance and observation Demonstration of practical skills Online examination  ... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...eich sgiliau mewn maes sydd yn datblygu'n gyflym. Bydd swyddi yn y dyfodol yn dymuno/gofyn am ddealltwriaeth dda o dechnolegau newydd. Mae'r cwrs yn rhaglen 1 flwyddyn... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...Internally set assignments Programme work Practical assessments Externally set exams (practical and theory)  ... Learn about: Skills and Training... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...you the opportunity to progress onto our Level 2 and 3 Electrical Installation qualifications. These qualifications are aimed at learners who want to learn... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...The qualification is designed for new entrants to the industry, providing them with the basic skills and experience they need. You must be age 16 or... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...Cyflwyniad: Sesiynau theori ac ymarferol Asesiad: Asesiad ar-lein (105 munud) Asesiad ymarferol (60 munud)  ... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...Bydd y lefel hon yn addas i chi os ydych yn drydanwr cymwysedig, a'ch bod wedi cael peth profiad o weithio fel trydanwr neu waith mewn maes cysylltiedig... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...Cynigir llefydd yn amodol ar gyfweliad boddhaol. Sesiynau theori Asesiad ar-lein (80 munud) Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai... More


Price on request
Add to comparator