21

Personal Development Courses Conwy

Sort by
 • All
 • Close to
 • Online
 • Abroad
Country
 
 • In UK
 • England
 • Northern Ireland
 • Scotland
 • UK Offshore Dependencies
 • Wales
County
 
City
 
YOUR CURRENT SELECTION
 • Personal Development
COURSE TYPE
 • All 21
 • Further Education 13
 • Courses and Training 8
PRICE
 • £500
 • £200
 • £100 or less
SUBJECT AREA
STARTING
 • In 30 days 20
 • In 3 months 20
 • In 6 months 20
 • In 9 months 20
 • In 1 year 20
 • In over a year 20
CHARACTERISTICS
 • Intensive 1
 • Nationally recognised qualification 1
WHERE TO STUDY
Wales 202
Conwy 21
Town/City
METHODOLOGY
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...The QCF standards are for people who work with children from 0-19 years, in settings or services whose main purpose is children’s care, learning and development. Level 5 - Advanced Practitioner CCLD Learners must gain a minimum of 80 credits. They must achieve 52 credits from the mandatory units... Learn about: Communication Training, Learning and Development... More


Price on request
Add to comparator
 • Course
 • Betws-y-coed (Wales)
 • Beginner
 • 90h - 6 Days

...lead groups in the expedition section of The Duke of Edinburgh's Award scheme. It counts towards the volunteering section of The Duke of Edinburgh Award scheme... Learn about: Outdoor leadership and training, Entry level outdoor land based qualifications in leadership, CPD for Teachers... More


£399
VAT inc.
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...lleoliadau coleg neu yn y gwaith. Bydd yr unedau o fewn y Diploma City and Guilds Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth Gofal Dysgu a Datblygu Plant... Learn about: Learning and Development... More


Price on request
Add to comparator
 • Course
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...Practical activities. We use Touch trust as a delivery method for some elements. This is a creative movement teaching methodology, which contributes greatly... Learn about: Confidence Training... More


Price on request
Add to comparator
 • Course
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...Evidence of work produced will be used for assessment purposes. Continue on the same course to further develop skills Or Enrol on a different day course... Learn about: Confidence Training... More


Price on request
Add to comparator
 • Course
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...Or Enrol on a course in a different field. Delivery: Practical activities. The course will be delivered to small groups in a friendly and supportive environment... Learn about: Confidence Training... More


Price on request
Add to comparator
 • Course
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...Asesiad: Asesiad o waith cwrs - hynny yw portffolio a chwblhau Cynllun Datblygu Personol.  ... More


Price on request
Add to comparator
 • Course
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...gweithgareddau glan môr yng nghoedwig Niwbwrch, dyddiau chwaraeon a llawer iawn rhagor Cymhwyster City and Guilds mewn Sgiliau Cyflogadwyedd a Datblygiad... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...Mae'r rhan fwyaf o leoliadau gwaith yn dod ar draws sefyllfaoedd anodd rhwng gweithwyr neu gydweithwyr ac, os na fydd y rhain yn cael eu trin yn y modd cywir... Learn about: Conflict Management... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...gallwch fynd ymlaen i ennill cymwysterau eraill sy'n ymwneud ag alergenau a diogelwch bwyd, e.e. Dyfarniad Lefel 3 Highfield mewn Rheoli Alergenau ym... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...(Deall y safonau a'r gofynion sy'n gysylltiedig â rhoi gwasanaeth i gwsmeriaid) –Yn y dasg hon, mae gofyn i chi ddangos eich gwybodaeth am ddarparu gwasanaeth... Learn about: IT Management, Team Training, Skills and Training... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...stand out in the job market. Cyflwyniad: Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn: Darlithoedd Gwaith grŵp Ymarferion chwarae rôl Cwisiau Cyflwyniadau Asesiad... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...gwaith grŵp, astudio personol, aseiniadau seiliedig ar waith, ac adfyfyrio. Aseiniad seiliedig ar waith (Deall beth yw'r arferion da o ran mentora yn y gweithle)... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...y sefydliad.Dylech hefyd allu dangos eich bod yn deall yr hyn y mae gofyn i hyfforddwyr a mentoriaid ei wneud o safbwynt ymarferol pan fyddant yn cyd-weithio... Learn about: Skills and Training... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r canlynol: Darlithoedd Gwaith grŵp Ymarferion chwarae rôl Cwisiau Cyflwyniadau Asesiad: Ar y cwrs, cewch eich asesu drwy... Learn about: Skills and Training... More


Price on request
Add to comparator
 • Course
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...a bydd gofyn i chi hefyd gwblhau Cynllun Datblygu Personol.  ... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...er enghraifft, gweithwyr mewn adran AD, yn yr heddlu a'r sector addysg, hyfforddwyr ffitrwydd a chynghorwyr ym maes hyfforddi. Nod y fframwaith hwn... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...er enghraifft, gweithwyr mewn adran AD, yn yr heddlu a'r sector addysg, hyfforddwyr ffitrwydd a chynghorwyr ym maes hyfforddi. Nod y fframwaith hwn... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...Uned 1: Egwyddorion ymwybyddiaeth o glefyd y llengfilwyr; Uned 2: Deall y peryglon cysylltiedig â chlefyd y llengfilwyr mewn systemau dŵr poeth ac oer... More


Price on request
Add to comparator
 • Course
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...Asesiad: Defnyddir gwahanol ddulliau asesu. Bydd dysgwyr yn cael eu hannog i gymryd rhan yn y broses o osod targedau a chynllunio gweithgareddau fydd... Learn about: Skills and Training... More


Price on request
Add to comparator