15

A Level Business Management Wales

Sort by
 • All
 • Close to
 • Online
 • Abroad
Country
 
 • In UK
 • England
 • Northern Ireland
 • Scotland
 • Wales
County
 
 • In Wales
 • Conwy
 • Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin
 • Gwynedd
City
 
 • All cities
YOUR CURRENT SELECTION
 • Business Management
COURSE TYPE
 • All 158
 • Courses and Training 55
 • Postgraduate Degrees 40
 • Further Education 36
 • Undergraduate Degrees 26
 • Primary and Secondary Education 1
SUBJECT AREA
STARTING
 • In 30 days 13
 • In 3 months 13
 • In 6 months 13
 • In 9 months 13
 • In 1 year 13
 • In over a year 13
WHERE TO STUDY
Wales 15
Area/Region
METHODOLOGY
 • All 20
 • Online/Distance 5
 • Classroom-based 15
 • Blended 0
 • Inhouse 0
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...Are you looking to start or develop your career in an office environment? Could you benefit from a range of useful skills, suitable for a variety of office contexts? If you already have office experience, or if you are progressing from Business Administration Level 1 (or equivalent),... Learn about: Ms Office, Office IT... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Pwllheli (Wales)
 • 2 Years

...You would choose this course in order to understand what makes business such a fascinating and exciting field of study and to prepare for a career in the outside world. The course will provide a sound foundation for developing two skills - the skill of managing resources, and the (much... Learn about: Business Continuity... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...trefnu cyfarfodydd, teipio dogfennau a chysylltu â rhanddeiliaid mewnol ac allanol. Y prif gymwysterau yw Tystysgrif Highfield mewn Gwasanaeth i Gwsmeriaid... Learn about: Business Operations... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Dolgellau (Wales)
 • 2 Years

...You would choose this course in order to gain skills in running a business such as marketing, handling finances, planning and managing a business, using information technology and administration. During the course you will become involved in a real business. You and the other business students... Learn about: Decision Making, Financial Management, Operations Management... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...a Rheoli'n addas i rai sydd newydd gael neu'n gobeithio cael gwaith fel rheolwyr canol. Mae'r cymhwyster yn helpu dysgwyr i ddeall rôl y rheolwr canol... Learn about: Skills and Training, IT Management... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...a allai ei gwneud yn ofynnol i'ch sefydliad newid, a nodi newid y mae angen ei wneud yn y gweithle ac a fydd o fudd i'r sefydliad. Deall rheoli perfformiad... Learn about: Team Training, IT Management, Skills and Training... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...Sesiynau/darlithoedd yn y coleg, gwaith grŵp, astudio personol, aseiniadau seiliedig ar waith, ac adfyfyrio. Asesiad: Bod yn Arweinydd Effeithiol... Learn about: Skills and Training, Team Training, IT Management... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...cyfrifoldebau allweddol y rôl a gwerthuso eich gallu i arwain eraill. Arwain Arloesedd a newid a Rheoli Prosiectau yn y Sefydliad Aseiniad Seiliedig ar Waith... Learn about: IT Management, Team Training, Skills and Training... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...6 yr ILM mewn Arwain a Rheoli a gynigir yng Ngrŵp Llandrillo Menai. Bydd y dyfarniad hwn yn eich paratoi i ysgwyddo cyfrifoldebau uwch reolwr... Learn about: Skills and Training, IT Management... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...Darlithoedd Cyflwyniadau Gwaith grŵp Asesiad: Ar y cwrs, cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn: Aseiniadau seiliedig ar waith Adolygiad adfyfyriol  ... Learn about: Skills and Training... More


Price on request
Add to comparator
 • A Level
 • Rhos-on-sea (Wales)
 • Different dates available

...Mae dwy o’r unedau gorfodol yn canolbwyntio ar yr her ymarferol o ddechrau busnes ac asesu dichonoldeb syniad busnes y dysgwr. Mae’r unedau eraill yn cynnwys... More


Price on request
Add to comparator
A Level FdA Business Management in Llanelli
Coleg Sir Gâr Carmarthenshire College
 • A Level
 • Llanelli (Wales)

...The Foundation Degree is a new approach to learning aimed at people wanting career development in business and management on a part-time basis. The qualification builds on the skills and knowledge attained in the workplace, with the development of knowledge and business skills, and is aimed... Learn about: IT Development, IT Management, Business and Management... More


Price on request
A Level BA (Hons) Business Management in Llanelli
Coleg Sir Gâr Carmarthenshire College
 • A Level
 • Llanelli (Wales)

...The BA Hons Business Management is a degree programme offered in partnership with the University of Wales Trinity Saint David. It is a universally recognised qualification for those seeking career development in business and management. The course covers a wide variety of inter-related subjects... Learn about: Business and Management, IT Management... More


Price on request
 • A Level
 • Llanelli (Wales)

...All learners will be supported by a Training Adviser/Assessor who will monitor progress towards achieving targets on a regular basis The Training Adviser/Assessor... Learn about: Business and Administration, Business Administration... More


Price on request
A Level Business Administration L2/L3 in Llanelli
Coleg Sir Gâr Carmarthenshire College
 • A Level
 • Llanelli (Wales)

... as well as in a team to the standard required by business Nationally recognised qualifications which provide a progression route to employment or higher... Learn about: Skills and Training, Business and Administration, Customer Service... More


Price on request